1. visafton

  vi`safton subst. ~en visaftnar ORDLED: vis--aftn-ar
  Svensk ordbok
 2. nyårsafton

  ny`årsafton subst. ~en nyårsaftnar ORDLED: ny-års--aftn-ar
  Svensk ordbok
 3. trettondagsafton

  trettondagsafton [tret`- äv. -af`-] subst. ~en trettondagsaftnar ORDLED: tret-ton-dags--aftn-ar
  Svensk ordbok
 4. pingstafton

  ping`stafton subst. ~en pingstaftnar ORDLED: pingst--aftn-ar
  Svensk ordbok
 5. klubbafton

  klubb`afton subst. ~en klubbaftnar ORDLED: klubb--aftn-ar
  Svensk ordbok
 6. påskafton

  pås`kafton subst. ~en påskaftnar ORDLED: påsk--aftn-ar
  Svensk ordbok
 7. helafton

  he`lafton subst. ~en helaftnar ORDLED: hel--aftn-ar
  Svensk ordbok
 8. brasafton

  bra`safton subst. ~en brasaftnar ORDLED: bras--aftn-ar
  Svensk ordbok
 9. afton

  af`ton subst. ~en aftnar ORDLED: aftn-ar
  Svensk ordbok
 10. midsommarafton

  midsommarafton [mi`d- el. mis`-] subst. ~en midsommaraftnar ORDLED: mid-sommar--aftn-ar
  Svensk ordbok