1. agera

  agera [age´-] verb ~de ~t ORDLED: ag-er-ar SUBST.: agerande, agering; aktion
  Svensk ordbok
 2. agility

  agility [-gil`-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. psykodrama

  psykodrama [-dra´- el. psy`-] subst. ~t ORDLED: psyko--dram-at
  Svensk ordbok
 4. aktör

  aktö´r subst. ~en ~er ORDLED: akt-ör-en
  Svensk ordbok
 5. aktor

  ak`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: akt-or-er
  Svensk ordbok
 6. kuliss

  kuliss´ subst. ~en ~er ORDLED: kuliss-en
  Svensk ordbok
 7. kvicktänkt

  kvick`tänkt adj., neutr. ~ ORDLED: kvick--tänk-ta
  Svensk ordbok
 8. turordning

  tu`rordning subst. ~en ~ar ORDLED: tur--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. dörrknackning

  dörr`knackning subst. ~en ~ar ORDLED: dörr--knack-ning-en
  Svensk ordbok
 10. panelhöna

  pane`lhöna subst. ~n panelhönor ORDLED: pan-el--hön-an
  Svensk ordbok