1. aktion

  aktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. plogbillsaktion

  plo`gbillsaktion subst. ~en ~er ORDLED: plog-bills--akt-ion-en
  Svensk ordbok
 3. lös

  2lös adv.
  Svensk ordbok
 4. aktivism

  aktivis´m subst. ~en ORDLED: akt-iv-ism-en
  Svensk ordbok
 5. interaktion

  interaktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: inter--akt-ion-en
  Svensk ordbok
 6. kontenta

  kontenta [-ten`- äv. -ten´-] subst. ~n ORDLED: kon-tent-an
  Svensk ordbok
 7. action

  action [äk´ʃen ljust sj-ljud] subst., ingen böjning ORDLED: act-ion
  Svensk ordbok
 8. utomparlamentarisk

  u`tomparlamentarisk adj. ~t ORDLED: ut-om--parla-ment-ar-isk
  Svensk ordbok
 9. evaluera

  evalue´ra verb ~de ~t ORDLED: e-valu-er-ar SUBST.: evaluerande, evaluering
  Svensk ordbok
 10. etnisk

  e´tnisk adj. ~t ORDLED: etn-isk
  Svensk ordbok