1. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok
 2. alkoholisk

  alkoholisk [-hå´l-] adj. ~t ORDLED: alko-hol-isk
  Svensk ordbok
 3. alkoholometer

  alkoholome´ter subst. ~n alkoholometrar ORDLED: alko-holo--metr-ar
  Svensk ordbok
 4. alkoholism

  alkoholis´m subst. ~en ORDLED: alko-hol-ism-en
  Svensk ordbok
 5. alkoholhaltig

  alkoholhaltig [al`- el. -hå`l-] adj. ~t ORDLED: alko-hol--halt-ig
  Svensk ordbok
 6. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 7. alkoholhalt

  alkoholhalt [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol--halt-en
  Svensk ordbok
 8. alkoholist

  alkoholis´t subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-ist-en
  Svensk ordbok
 9. alkoholpolitik

  alkoholpolitik [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ORDLED: alko-hol--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 10. alkoholistanstalt

  alkoholis`tanstalt subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-ist--an-stalt-en
  Svensk ordbok