1. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk [al`- el. -hå`l-] subst. ~et ORDLED: alko-hol--miss-bruk-et
  Svensk ordbok
 2. brännvinsnäsa

  bränn`vinsnäsa subst. ~n brännvinsnäsor ORDLED: bränn-vins--näs-an
  Svensk ordbok
 3. alkoholpsykos

  alkoholpsykos [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol--psyk-os-en
  Svensk ordbok
 4. leverskrumpning

  le`verskrumpning subst. ~en ~ar ORDLED: lever--skrump-ning-en
  Svensk ordbok
 5. nedsupen

  ne`dsupen adj. nedsupet nedsupna el. ne`rsupen nersupet nersupna ORDLED: ned--sup-en, ner--sup-en
  Svensk ordbok
 6. dipsomani

  dipsomani´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dipso-man-in
  Svensk ordbok
 7. fettlever

  fett`lever subst. ~n fettlevrar ORDLED: fett--levr-ar
  Svensk ordbok
 8. försupen

  försu´pen adj. försupet försupna ORDLED: för-sup-en
  Svensk ordbok
 9. alkoholpolitik

  alkoholpolitik [al`- el. -hå`l-] subst. ~en ORDLED: alko-hol--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 10. brännvinsbas

  bränn`vinsbas subst. ~en ~ar ORDLED: bränn-vins--bas-en
  Svensk ordbok