1. allsköns

  all`sköns adj., ingen böjning ORDLED: all--sköns
  Svensk ordbok
 2. avskum

  a`vskum subst. ~met ORDLED: av--skumm-et
  Svensk ordbok
 3. bråte

  2brå`te subst. ~n el. ~t ORDLED: bråt-en
  Svensk ordbok
 4. fåfänglighet

  fåfäng´lighet subst. ~en ~er ORDLED: få--fäng-lig-het-en
  Svensk ordbok
 5. kön

  kön subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kön-et
  Svensk ordbok