1. alp

  alp subst. ~en ~er [al´p-] ORDLED: alp-en
  Svensk ordbok
 2. transalpin

  transalpi´n adj. ~t ORDLED: trans-alp-in
  Svensk ordbok
 3. alpget

  al`pget subst. ~en ~ter ORDLED: alp--get-en
  Svensk ordbok
 4. alpros

  al`pros subst. ~en ~or ORDLED: alp--ros-en
  Svensk ordbok
 5. alpjägare

  al`pjägare subst. ~n äv. alpjägarn, plur. ~, best. plur. alpjägarna ORDLED: alp--jäg-ar-en
  Svensk ordbok
 6. cisalpinsk

  cisalpi´nsk adj. ~t ORDLED: cis-alp-in-ska
  Svensk ordbok
 7. transalpinsk

  transalpi´nsk adj. ~t ORDLED: trans-alp-in-ska
  Svensk ordbok
 8. subalpin

  subalpi´n adj. ~t ORDLED: sub-alp-in
  Svensk ordbok
 9. alpinsk

  alpi´nsk adj. ~t ORDLED: alp-in-ska
  Svensk ordbok
 10. alpin

  alpi´n adj. ~t ORDLED: alp-in
  Svensk ordbok