1. alpin

  alpi´n adj. ~t ORDLED: alp-in
  Svensk ordbok
 2. alpinsk

  alpi´nsk adj. ~t ORDLED: alp-in-ska
  Svensk ordbok
 3. snöalg

  snö`alg subst. ~en ~er ORDLED: snö--alg-en
  Svensk ordbok
 4. världscup

  världscup [vä`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: världs--cup-en
  Svensk ordbok
 5. kombinationstävling

  kombinationstävling [-ʃo`ns-] subst. ~en ~ar ORDLED: kom-bin-at-ions--tävl-ing-en
  Svensk ordbok
 6. orogenes

  orogene´s subst. ~en ORDLED: oro-gen-es-en
  Svensk ordbok
 7. formel

  formel [får´-] subst. ~n formler ORDLED: forml-er
  Svensk ordbok