1. alster

  al´ster subst. alstret, plur. ~, best. plur. alstren el. ~na ORDLED: alstr-et
  Svensk ordbok
 2. avkomst

  a`vkomst subst. ~en ORDLED: av--komst-en
  Svensk ordbok
 3. tryckalster

  tryck`alster subst. tryckalstret, plur. ~, best. plur. tryckalstren el. ~na ORDLED: tryck--alstr-et
  Svensk ordbok
 4. ungdomssynd

  ung`domssynd subst. ~en ~er ORDLED: ung-doms--synd-en
  Svensk ordbok
 5. censur

  censu´r subst. ~en ORDLED: cens-ur-en
  Svensk ordbok
 6. brödskriveri

  brö`dskriveri subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: bröd--skriv-eri-et
  Svensk ordbok
 7. efterskörd

  ef`terskörd subst. ~en ORDLED: efter--skörd-en
  Svensk ordbok
 8. grafiker

  gra´fiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: graf-ik-ern
  Svensk ordbok
 9. publicera

  publice´ra verb ~de ~t ORDLED: publ-ic-er-ar SUBST.: publicerande, publicering; publikation
  Svensk ordbok
 10. censurera

  censure´ra verb ~de ~t ORDLED: cens-ur-er-ar SUBST.: censurerande, censurering; censur
  Svensk ordbok