1. amatörsändare

  amatö`rsändare subst. ~n äv. amatörsändarn, plur. ~, best. plur. amatörsändarna ORDLED: am-at-ör--sänd-ar-en
  Svensk ordbok
 2. amatör

  amatö´r subst. ~en ~er ORDLED: am-at-ör-en
  Svensk ordbok
 3. amatörism

  amatöris´m subst. ~en ORDLED: am-at-ör-ism-en
  Svensk ordbok
 4. ordagrann

  o`rdagrann adj. ordagrant ORDLED: orda--grann
  Svensk ordbok
 5. amatörteater

  amatö`rteater subst. ~n amatörteatrar ORDLED: am-at-ör--teatr-ar
  Svensk ordbok
 6. smalfilm

  sma`lfilm subst. ~en ~er ORDLED: smal--film-en
  Svensk ordbok
 7. biolog

  biolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: bio-log-en
  Svensk ordbok
 8. tönta

  tön`ta verb ~de ~t ORDLED: tönt-ar SUBST.: töntande
  Svensk ordbok
 9. open

  open [ung. åo´pen] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 10. förnärma

  förnär´ma verb ~de ~t ORDLED: för-närm-ar SUBST.: förnärmande; förnärmelse
  Svensk ordbok