1. amortera

  amorte´ra verb ~de ~t ORDLED: a-mort-er-ar SUBST.: amorterande, amortering
  Svensk ordbok
 2. amorteringsfri

  amorte`ringsfri adj. ~tt ORDLED: a-mort-er-ings--fri
  Svensk ordbok
 3. annuitetslån

  annuite`tslån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: annu-itets--lån-et
  Svensk ordbok
 4. avbetala

  a`vbetala verb ~de ~t ORDLED: av--be-tal-ar SUBST.: avbetalande, avbetalning
  Svensk ordbok
 5. mortalitet

  mortalite´t subst. ~en ORDLED: mort-al-itet-en
  Svensk ordbok
 6. återbetala

  å`terbetala verb ~de äv. återbetalte, ~t äv. återbetalt, pres. ~r ORDLED: åter--be-tal-ar SUBST.: återbetalande, återbetalning
  Svensk ordbok
 7. mord

  mo´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mord-et
  Svensk ordbok