1. aning

  a`ning subst. ~en ~ar ORDLED: an-ing-en
  Svensk ordbok
 2. sötaktig

  sö`taktig adj. ~t ORDLED: söt-akt-ig
  Svensk ordbok
 3. överklassig

  ö`verklassig adj. ~t ORDLED: över--klass-ig
  Svensk ordbok
 4. glänt

  glänt subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. dra till

  dra till´ äv. draga till´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 6. poströst

  poströst [pås`t-] subst. ~en ~er ORDLED: post--röst-en
  Svensk ordbok
 7. välkammad

  vä`lkammad adj. välkammat ORDLED: väl--kamm-ad
  Svensk ordbok
 8. föraning

  fö`raning subst. ~en ~ar ORDLED: för--an-ing-en
  Svensk ordbok
 9. misstanke

  miss`tanke subst. ~n misstankar ORDLED: miss--tank-en
  Svensk ordbok
 10. gnutta

  gnutt`a subst. ~n gnuttor ORDLED: gnutt-an
  Svensk ordbok