1. ansamling

  an`samling subst. ~en ~ar ORDLED: an--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 2. vaxpropp

  vax`propp subst. ~en ~ar ORDLED: vax--propp-en
  Svensk ordbok
 3. fetthjärta

  fett`hjärta subst. ~t ~n ORDLED: fett--hjärt-at
  Svensk ordbok
 4. vattenpöl

  vatt`enpöl subst. ~en ~ar ORDLED: vatt-en--pöl-en
  Svensk ordbok
 5. skruvis

  skru`vis subst. ~en ORDLED: skruv--is-en
  Svensk ordbok
 6. eluvium

  elu´vium subst., ingen böjning ORDLED: eluvi-um
  Svensk ordbok
 7. bakteriekultur

  bakte`riekultur subst. ~en ~er ORDLED: bakt-erie--kult-ur-en
  Svensk ordbok
 8. pormask

  po`rmask subst. ~en ~ar ORDLED: por--mask-en
  Svensk ordbok
 9. dammoln

  dammoln [dam`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: damm--moln-et
  Svensk ordbok
 10. snödrev

  snö`drev subst. ~et ORDLED: snö--drev-et
  Svensk ordbok