1. ansenlig

  an`senlig adj. ~t ORDLED: an--sen-lig
  Svensk ordbok
 2. aktningsvärd

  ak`tningsvärd adj. aktningsvärt ORDLED: akt-nings--värd
  Svensk ordbok
 3. kungstiger

  kung`stiger subst. ~n kungstigrar ORDLED: kungs--tigr-ar
  Svensk ordbok
 4. beaktansvärd

  beak`tansvärd adj. beaktansvärt ORDLED: be-akt-ans--värd
  Svensk ordbok
 5. rikligen

  ri`kligen adv. ORDLED: rik-lig-en
  Svensk ordbok
 6. välfylld

  vä`lfylld adj. välfyllt ORDLED: väl--fyll-da
  Svensk ordbok
 7. försvarlig

  försva´rlig adj. ~t ORDLED: för-svar-lig
  Svensk ordbok
 8. oansenlig

  o`ansenlig adj. ~t ORDLED: o--an-sen-lig
  Svensk ordbok
 9. betydande

  bety´dande adj., ingen böjning ORDLED: be-tyd-ande
  Svensk ordbok
 10. avsevärd

  a`vsevärd adj. avsevärt ORDLED: av--se-värd
  Svensk ordbok