1. anskaffning

  an`skaffning subst. ~en ~ar ORDLED: an--skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 2. intendentur

  intendentu´r subst. ~en ~er ORDLED: in-tend-ent-ur-en
  Svensk ordbok
 3. tillsynslärare

  till`synslärare subst. ~n äv. tillsynslärarn, plur. ~, best. plur. tillsynslärarna ORDLED: till-syns--lär-ar-en
  Svensk ordbok
 4. tygtjänst

  ty`gtjänst subst. ~en ORDLED: tyg--tjänst-en
  Svensk ordbok
 5. nyanskaffning

  ny`anskaffning subst. ~en ~ar ORDLED: ny--an-skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 6. AV-central

  AV-central [a`ve- långt e] subst. ~en ~er ORDLED: AV--centr-al-en
  Svensk ordbok
 7. heminredning

  hem`inredning subst. ~en ~ar ORDLED: hem--in-red-ning-en
  Svensk ordbok
 8. förvärv

  förvär´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värv-et
  Svensk ordbok
 9. bosättning

  bo`sättning subst. ~en ~ar ORDLED: bo--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 10. anskaffa

  an`skaffa verb ~de ~t ORDLED: an--skaff-ar SUBST.: anskaffande, anskaffning
  Svensk ordbok