1. anställa

  an`ställa verb anställde anställt, pres. anställer ORDLED: an--ställ-er SUBST.: anställande, anställning
  Svensk ordbok
 2. nyanställa

  ny`anställa verb nyanställde nyanställt, pres. nyanställer ORDLED: ny--an-ställ-er SUBST.: nyanställande, nyanställning
  Svensk ordbok
 3. städbolag

  stä`dbolag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: städ--bo-lag-et
  Svensk ordbok
 4. arbetstillfälle

  ar`betstillfälle subst. ~t ~n ORDLED: arbets--till-fäll-et
  Svensk ordbok
 5. fläskänger

  fläs`känger subst. ~n fläskängrar ORDLED: fläsk--ängr-ar
  Svensk ordbok
 6. arbetsgivare

  ar`betsgivare subst. ~n äv. arbetsgivarn, plur. ~, best. plur. arbetsgivarna ORDLED: arbets--giv-ar-en
  Svensk ordbok
 7. städsla

  stä`dsla verb ~de ~t ORDLED: städ-slar SUBST.: städslande, städsling
  Svensk ordbok
 8. kontraktera

  kontrakte´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-trakt-er-ar SUBST.: kontrakterande, kontraktering
  Svensk ordbok
 9. snuskig

  snus`kig adj. ~t ORDLED: snusk-ig
  Svensk ordbok
 10. massakrera

  massakre´ra verb ~de ~t ORDLED: massakr-er-ar SUBST.: massakrerande, massakrering
  Svensk ordbok