1. anstifta

  an`stifta verb ~de ~t ORDLED: an--stift-ar SUBST.: anstiftande; anstiftan
  Svensk ordbok
 2. anstiftelse

  an`stiftelse subst. ~n ORDLED: an--stift-els-en
  Svensk ordbok
 3. anstiftare

  an`stiftare subst. ~n äv. anstiftarn, plur. ~, best. plur. anstiftarna ORDLED: an--stift-ar-en
  Svensk ordbok
 4. mordbrand

  mo`rdbrand subst. ~en mordbränder ORDLED: mord--brand-en
  Svensk ordbok
 5. upprorsmakare

  upp`rorsmakare subst. ~n äv. upprorsmakarn, plur. ~, best. plur. upprorsmakarna ORDLED: upp-rors--mak-ar-en
  Svensk ordbok
 6. stifta

  stif`ta verb ~de ~t ORDLED: stift-ar SUBST.: stiftande, stiftning (till 2)
  Svensk ordbok