1. anträda

  an`träda verb anträdde anträtt, pres. anträder ORDLED: an--träd-er SUBST.: anträdande
  Svensk ordbok
 2. tillträda

  till`träda verb tillträdde tillträtt, pres. tillträder ORDLED: till--träd-er SUBST.: tillträdande; tillträde
  Svensk ordbok
 3. sammanträda

  samm`anträda verb sammanträdde sammanträtt, pres. sammanträder ORDLED: samm-an--träd-er SUBST.: sammanträdande; sammanträde
  Svensk ordbok
 4. sammanträde

  samm`anträde subst. ~t ~n ORDLED: samm-an--träd-et
  Svensk ordbok