1. aorta

  aorta [aårt`a el. aårt´a] subst., best. f. ~ el. ~n ORDLED: aort-an
  Svensk ordbok
 2. kroppspulsåder

  kroppspulsåder [kråp`s-] subst. ~n ORDLED: kropps--puls-ådern
  Svensk ordbok
 3. pulsåder

  pul`såder subst. ~n pulsådror ORDLED: puls--ådr-or
  Svensk ordbok
 4. hjärt-kärlsjukdom

  hjärt-kä`rlsjukdom subst. ~en ~ar ORDLED: hjärt--kärl--sjuk-dom-en
  Svensk ordbok
 5. ven

  ven subst. ~en ~er [ve´n-] ORDLED: ven-en
  Svensk ordbok
 6. åder

  å´der el. 1å`dra subst. ~n ådror ORDLED: ådr-an
  Svensk ordbok
 7. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok