1. antropomorf

  antropomorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: an-tropo-morf
  Svensk ordbok
 2. primat

  2prima´t subst. ~en ~er ORDLED: prim-at-en
  Svensk ordbok
 3. smalnäsapa

  sma`lnäsapa subst. ~n smalnäsapor ORDLED: smal-näs--ap-an
  Svensk ordbok
 4. hälgångare

  hä`lgångare subst. ~n äv. hälgångarn, plur. ~, best. plur. hälgångarna ORDLED: häl--gång-ar-en
  Svensk ordbok
 5. huggtand

  hugg`tand subst. ~en huggtänder ORDLED: hugg--tand-en
  Svensk ordbok
 6. brednäsapa

  bre`dnäsapa subst. ~n brednäsapor ORDLED: bred-näs--ap-an
  Svensk ordbok
 7. halvapa

  hal`vapa subst. ~n halvapor ORDLED: halv--ap-an
  Svensk ordbok
 8. apa

  1a`pa subst. ~n apor ORDLED: ap-an
  Svensk ordbok
 9. harpya

  harpy´a subst. ~n harpyor äv. harpy´ja ~n harpyjor ORDLED: harpy(j)-an
  Svensk ordbok
 10. klänga

  kläng`a verb klängde klängt, pres. klänger ORDLED: kläng-er SUBST.: klängande, klängning (till 2)
  Svensk ordbok