1. arg

  arg [-j] adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. tvärarg

  tvä`rarg adj. ~t ORDLED: tvär--arg
  Svensk ordbok
 3. argsint

  argsint [ar`j-] adj., neutr. ~ ORDLED: arg--sin-ta
  Svensk ordbok
 4. argentinska

  argenti´nska [arg-] subst. ~n argentinskor ORDLED: argent-in-skan
  Svensk ordbok
 5. bestämt

  bestäm´t adv. ORDLED: be-stämt
  Svensk ordbok
 6. himla

  1him`la adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. argentinsk

  argenti´nsk [arg-] adj. ~t ORDLED: argent-in-ska
  Svensk ordbok
 8. förargad

  förargad [-ar´j-] adj. förargat ORDLED: för-arg-ad
  Svensk ordbok
 9. letargisk

  letargisk [-ar´g-] adj. ~t ORDLED: let-arg-isk
  Svensk ordbok
 10. lömskna

  löm`skna verb ~de ~t ORDLED: lömsk-nar SUBST.: lömsknande
  Svensk ordbok