1. argentinare

  argenti`nare [arg-] subst. ~n äv. argentinarn, plur. ~, best. plur. argentinarna ORDLED: argent-in-ar-en
  Svensk ordbok
 2. argentinska

  argenti´nska [arg-] subst. ~n argentinskor ORDLED: argent-in-skan
  Svensk ordbok
 3. argentinsk

  argenti´nsk [arg-] adj. ~t ORDLED: argent-in-ska
  Svensk ordbok
 4. köttmur

  kött`mur subst. ~en ~ar ORDLED: kött--mur-en
  Svensk ordbok
 5. pampas

  pam´pas subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. pampasgräs

  pam`pasgräs subst. ~et ORDLED: pampas--gräs-et
  Svensk ordbok
 7. jurisdiktion

  jurisdiktion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: jur-is--dikt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. mara

  ma`ra subst. ~n maror ORDLED: mar-an
  Svensk ordbok