1. artas

  a`rtas verb artades artats ORDLED: art-as
  Svensk ordbok
 2. artighet

  a`rtighet subst. ~en ~er ORDLED: art-ig-het-en
  Svensk ordbok
 3. arta sig

  a`rta sig verb artade artat ORDLED: art-ar
  Svensk ordbok
 4. -artad

  -artad [långt första a] adjektivisk slutled -artat ORDLED: --art-ad
  Svensk ordbok
 5. artig

  a`rtig adj. ~t ORDLED: art-ig
  Svensk ordbok
 6. art

  a´rt subst. ~en ~er ORDLED: art-en
  Svensk ordbok
 7. art director

  art director [ung. a´t dajrek´tor] subst. ~n ~s ORDLED: art direct-orn FÖRK.: AD, A.D.
  Svensk ordbok
 8. A.D

  A.D. se art director
  Svensk ordbok
 9. mutation

  mutation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mut-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. gråtrut

  grå`trut subst. ~en ~ar ORDLED: grå--trut-en
  Svensk ordbok