1. associera

  associe´ra verb ~de ~t ORDLED: as-soci-er-ar SUBST.: associerande, associering; association
  Svensk ordbok
 2. förknippa

  förknipp´a verb ~de ~t ORDLED: för-knipp-ar SUBST.: förknippande, förknippning
  Svensk ordbok
 3. jubel-

  jubel- förled
  Svensk ordbok
 4. association

  association [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: as-soci-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. förbinda

  förbin´da verb förband förbundit förbunden förbundna, pres. förbinder ORDLED: för-bind-er SUBST.: förbindande, förbindning; förbindelse (till 1)
  Svensk ordbok
 6. social

  socia´l adj. ~t ORDLED: soci-al
  Svensk ordbok