1. astat

  asta´t subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: a-stat
  Svensk ordbok
 2. aster

  as´ter subst. ~n astrar ORDLED: astr-ar
  Svensk ordbok
 3. saltbildare

  sal`tbildare subst. ~n äv. saltbildarn, plur. ~, best. plur. saltbildarna ORDLED: salt--bild-ar-en
  Svensk ordbok
 4. halogen

  haloge´n subst. ~en ~er ORDLED: halo-gen-en
  Svensk ordbok
 5. asterisk

  asteris´k subst. ~en ~er ORDLED: aster-isk-en
  Svensk ordbok
 6. förnämligast

  förnä´mligast adv., superl. ORDLED: för-näm-lig-ast
  Svensk ordbok
 7. tidigast

  ti`digast adv., superl. ORDLED: tid-ig-ast
  Svensk ordbok
 8. skolastiker

  skolas´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: skol-ast-ik-ern
  Svensk ordbok
 9. allenast

  alle´nast adv. ORDLED: all--en-ast
  Svensk ordbok
 10. fantastik

  fantasti´k subst. ~en ORDLED: fant-ast-ik-en
  Svensk ordbok