1. attack

  attack´ subst. ~en ~er ORDLED: at-tack-en
  Svensk ordbok
 2. attackera

  attacke´ra verb ~de ~t ORDLED: at-tack-er-ar SUBST.: attackerande, attackering; attack
  Svensk ordbok
 3. attackdykare

  attack`dykare subst. ~n äv. attackdykarn, plur. ~, best. plur. attackdykarna ORDLED: at-tack--dyk-ar-en
  Svensk ordbok
 4. attackplan

  attack`plan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: at-tack--plan-et
  Svensk ordbok
 5. förpatrull

  fö`rpatrull subst. ~en ~er ORDLED: för--patrull-en
  Svensk ordbok
 6. sabelskrammel

  sa`belskrammel subst. sabelskramlet ORDLED: sabel--skraml-et
  Svensk ordbok
 7. bombräd

  bombräd el. bombraid [båm`b-] subst. ~en ~er ORDLED: bomb--räd-en, bomb--raid-en
  Svensk ordbok
 8. förstaslagsförmåga

  förs`taslagsförmåga subst. ~n ORDLED: för-sta-slags--för-måg-an
  Svensk ordbok
 9. hjärtattack

  hjärt`attack subst. ~en ~er ORDLED: hjärt--at-tack-en
  Svensk ordbok
 10. utsatt

  u`tsatt adj., neutr. ~ ORDLED: ut--satt
  Svensk ordbok