1. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 2. av

  2av adv.
  Svensk ordbok
 3. AV-hjälpmedel

  AV-hjälpmedel [a`ve- långt e] subst. AV-hjälpmedlet, plur. ~, best. plur. AV-hjälpmedlen ORDLED: AV--hjälp-medl-et
  Svensk ordbok
 4. AV-central

  AV-central [a`ve- långt e] subst. ~en ~er ORDLED: AV--centr-al-en
  Svensk ordbok
 5. bryta av

  bryta a´v verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: avbrytande, avbrytning
  Svensk ordbok
 6. sadla av

  sadla a´v verb sadlade sadlat ORDLED: sadl-ar SUBST.: avsadlande, avsadling
  Svensk ordbok
 7. tjäna av

  tjäna a´v verb tjänade tjänat ORDLED: tjän-ar SUBST.: avtjänande
  Svensk ordbok
 8. gå av

  gå a´v verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 9. tuppa av

  tuppa a´v verb tuppade tuppat ORDLED: tupp-ar SUBST.: avtuppande, avtuppning
  Svensk ordbok
 10. trycka av

  trycka a´v verb tryckte tryckt, pres. trycker ORDLED: tryck-er SUBST.: avtryckande, avtryckning
  Svensk ordbok