1. avbörda

  a`vbörda verb ~de ~t ORDLED: av--börd-ar SUBST.: avbördande
  Svensk ordbok
 2. påbörda

  på`börda verb ~de ~t ORDLED: på--börd-ar SUBST.: påbördande
  Svensk ordbok
 3. avlägga

  a`vlägga verb avlade avlagt, pres. avlägger ORDLED: av--lägg-er SUBST.: avläggande, avläggning
  Svensk ordbok
 4. börda

  1bö`rda subst. ~n bördor ORDLED: börd-an
  Svensk ordbok