1. avgöra

  a`vgöra verb avgjorde avgjort, pres. avgör ORDLED: av--gjor-de SUBST.: avgörande
  Svensk ordbok
 2. avgörande

  1a`vgörande adj., ingen böjning ORDLED: av--gör-ande
  Svensk ordbok
 3. avgörande

  2a`vgörande subst. ~t ~n ORDLED: av--gör-and-et
  Svensk ordbok
 4. kommandomål

  komman`domål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kom-mando--mål-et
  Svensk ordbok
 5. omdömesfråga

  omdömesfråga [åm`-] subst. ~n omdömesfrågor ORDLED: om-döm-es--fråg-an
  Svensk ordbok
 6. utslagsfråga

  u`tslagsfråga subst. ~n utslagsfrågor ORDLED: ut-slags--fråg-an
  Svensk ordbok
 7. dispasch

  dispasch´ subst. ~en ~er ORDLED: dis-pasch-en
  Svensk ordbok
 8. skiljedom

  skil`jedom subst. ~en ~ar ORDLED: skilje--dom-en
  Svensk ordbok
 9. prövostund

  prö`vostund subst. ~en ~er ORDLED: prövo--stund-en
  Svensk ordbok
 10. kraftsport

  kraf`tsport subst. ~en ~er ORDLED: kraft--sport-en
  Svensk ordbok