1. avge

  a`vge äv. a`vgiva verb avgav, avgett el. avgivit, avgiven avgivna, pres. avger äv. avgiver ORDLED: av--giv-it SUBST.: avgivande
  Svensk ordbok
 2. avgas

  a`vgas subst. ~en ~er ORDLED: av--gas-en
  Svensk ordbok
 3. avgiva

  avgiva se avge
  Svensk ordbok
 4. vetorätt

  ve`torätt subst. ~en ORDLED: veto--rätt-en
  Svensk ordbok
 5. vätska

  2vät`ska verb ~de ~t ORDLED: vätsk-ar SUBST.: vätskande, vätskning
  Svensk ordbok
 6. mufti

  muf´ti subst. ~n ~er ORDLED: muft-in
  Svensk ordbok
 7. rökbomb

  rö`kbomb subst. ~en ~er ORDLED: rök--bomb-en
  Svensk ordbok
 8. morsefyr

  morsefyr [mårs`e-] subst. ~en ~ar ORDLED: morse--fyr-en
  Svensk ordbok
 9. ljudboj

  lju`dboj subst. ~en ~ar ORDLED: ljud--boj-en
  Svensk ordbok
 10. lysboj

  ly`sboj subst. ~en ~ar ORDLED: lys--boj-en
  Svensk ordbok