1. avhandla

  a`vhandla verb ~de ~t ORDLED: av--handl-ar SUBST.: avhandlande, avhandling
  Svensk ordbok
 2. debattera

  debatte´ra verb ~de ~t ORDLED: de-batt-er-ar SUBST.: debatterande; debatt
  Svensk ordbok
 3. monografi

  monografi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: mono-graf-in
  Svensk ordbok
 4. resonera

  resone´ra verb ~de ~t ORDLED: re-son-er-ar SUBST.: resonerande; resonemang
  Svensk ordbok
 5. disputera

  dispute´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-put-er-ar SUBST.: disputerande; disputation, dispyt (till 2)
  Svensk ordbok
 6. kapitel

  kapit´el subst. kapitlet, plur. ~, best. plur. kapitlen ORDLED: kap-itl-et
  Svensk ordbok