1. avhjälpa

  a`vhjälpa verb avhjälpte avhjälpt, pres. avhjälper ORDLED: av--hjälp-er SUBST.: avhjälpande
  Svensk ordbok
 2. tandvård

  tan`dvård subst. ~en ORDLED: tand--vård-en
  Svensk ordbok
 3. ackommodationsväxel

  ackommodationsväxel [-ʃo`ns-] subst. ~n ackommodationsväxlar ORDLED: ac-kom-mod-at-ions--växl-ar
  Svensk ordbok
 4. tandläkare

  tan`dläkare subst. ~n äv. tandläkarn, plur. ~, best. plur. tandläkarna ORDLED: tand--läk-ar-en
  Svensk ordbok
 5. bot

  1bot subst. ~en ORDLED: bot-en
  Svensk ordbok
 6. hoplappa

  ho`plappa verb ~de ~t ORDLED: hop--lapp-ar SUBST.: hoplappande, hoplappning
  Svensk ordbok
 7. döbelnsmedicin

  dö`belnsmedicin subst. ~en ~er ORDLED: döbelns--med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 8. bota

  bo`ta verb ~de ~t ORDLED: bot-ar SUBST.: botande; 1bot
  Svensk ordbok
 9. göra åt

  göra å´t verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: åtgörande (till 2)
  Svensk ordbok
 10. djävul

  djä`vul subst. ~en djävlar ORDLED: djävul-en
  Svensk ordbok