1. avsats

  a`vsats subst. ~en ~er ORDLED: av--sats-en
  Svensk ordbok
 2. trappavsats

  trapp`avsats subst. ~en ~er ORDLED: trapp--av-sats-en
  Svensk ordbok
 3. stannplan

  stann`plan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stann--plan-et
  Svensk ordbok
 4. besparingsskog

  bespa`ringsskog subst. ~en ~ar ORDLED: be-spar-ings--skog-en
  Svensk ordbok
 5. terrass

  terrass´ subst. ~en ~er ORDLED: terr-ass-en
  Svensk ordbok
 6. bankett

  bankett [-ket´] subst. ~en ~er ORDLED: bank-ett-en
  Svensk ordbok
 7. gradäng

  gradäng´ subst. ~en ~er ORDLED: grad-äng-en
  Svensk ordbok
 8. utsprång

  u`tsprång subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--språng-et
  Svensk ordbok
 9. simhopp

  sim`hopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sim--hopp-et
  Svensk ordbok
 10. randdelta

  ran`ddelta subst. ~t ~n ORDLED: rand--delt-at
  Svensk ordbok