1. avse

  a`vse verb avsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: av--ser SUBST.: avseende (till 3); avsikt (till 1)
  Svensk ordbok
 2. avsevärd

  a`vsevärd adj. avsevärt ORDLED: av--se-värd
  Svensk ordbok
 3. avsegla

  a`vsegla verb ~de ~t ORDLED: av--segl-ar SUBST.: avseglande, avsegling
  Svensk ordbok
 4. avseende

  a`vseende subst. ~t ~n ORDLED: av--se-end-et
  Svensk ordbok
 5. angå

  an`gå verb angick ~tt, pres. ~r ORDLED: an--går
  Svensk ordbok
 6. åsyfta

  å`syfta verb ~de ~t ORDLED: å--syft-ar SUBST.: åsyftande
  Svensk ordbok
 7. beträffa

  beträff´a verb ~de ~t ORDLED: be-träff-ar
  Svensk ordbok
 8. avsikt

  a`vsikt subst. ~en ~er ORDLED: av--sikt-en
  Svensk ordbok
 9. syfta

  syf`ta verb ~de ~t ORDLED: syft-ar SUBST.: syftande, syftning
  Svensk ordbok
 10. ämna

  äm`na verb ~de ~t ORDLED: ämn-ar
  Svensk ordbok