1. avseende

  a`vseende subst. ~t ~n ORDLED: av--se-end-et
  Svensk ordbok
 2. måtto

  mått`o subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 3. exteriört

  exteriö´rt adv. ORDLED: ex-teri-ört
  Svensk ordbok
 4. grönblind

  grö`nblind adj. grönblint ORDLED: grön--blind
  Svensk ordbok
 5. vänsterut

  vän´sterut adv. ORDLED: vänster--ut
  Svensk ordbok
 6. högerut

  hö´gerut adv. ORDLED: höger--ut
  Svensk ordbok
 7. lekamligen

  leka´mligen adv. ORDLED: lekam-lig-en
  Svensk ordbok
 8. virilitet

  virilite´t subst. ~en ORDLED: vir-il-itet-en
  Svensk ordbok
 9. sedeförfall

  se`deförfall subst. ~et ORDLED: sede--för-fall-et
  Svensk ordbok
 10. -vill

  -vill adjektivisk slutled ~t
  Svensk ordbok