1. avvakta

  a`vvakta verb ~de ~t ORDLED: av--vakt-ar SUBST.: avvaktande; avvaktan
  Svensk ordbok
 2. avvaktan

  a`vvaktan subst., ingen böjning ORDLED: av--vakt-an
  Svensk ordbok
 3. rådande

  rå`dande adj., ingen böjning ORDLED: råd-ande
  Svensk ordbok
 4. tidpunkt

  ti`dpunkt subst. ~en ~er ORDLED: tid--punkt-en
  Svensk ordbok
 5. gåfotboll

  gå`fotboll subst. ~en ORDLED: gå--fot-boll-en
  Svensk ordbok
 6. voltstart

  voltstart [vål`t-] subst. ~en ~er ORDLED: volt--start-en
  Svensk ordbok
 7. lurpassa

  lu`rpassa verb ~de ~t ORDLED: lur--pass-ar SUBST.: lurpassande, lurpassning
  Svensk ordbok
 8. bida

  bi`da verb ~de ~t ORDLED: bid-ar SUBST.: bidande; bidan
  Svensk ordbok
 9. invänta

  in`vänta verb ~de ~t ORDLED: in--vänt-ar SUBST.: inväntande
  Svensk ordbok
 10. exspektans

  exspektan´s subst. ~en ORDLED: ex-spekt-ans-en
  Svensk ordbok