1. bäck

  bäck subst. ~en ~ar ORDLED: bäck-en
  Svensk ordbok
 2. bäcken

  bäck´en subst. ~et [bäk´- el. bäk`-], plur. ~, best. plur. ~en [bäk´- el. bäk`-] ORDLED: bäck-en-et
  Svensk ordbok
 3. bäckforell

  bäck`forell subst. ~en ~er ORDLED: bäck--for-ell-en
  Svensk ordbok
 4. bäcköring

  bäck`öring subst. ~en ~ar ORDLED: bäck--ör-ing-en
  Svensk ordbok
 5. bäckröding

  bäck`röding subst. ~en ~ar ORDLED: bäck--röd-ing-en
  Svensk ordbok
 6. bäckenförträngning

  bäck`enförträngning subst. ~en ~ar ORDLED: bäck-en--för-träng-ning-en
  Svensk ordbok
 7. bäckravin

  bäck`ravin subst. ~en ~er ORDLED: bäck--rav-in-en
  Svensk ordbok
 8. bäckahäst

  bäck`ahäst subst. ~en ~ar ORDLED: bäcka--häst-en
  Svensk ordbok
 9. njurbäcken

  nju`rbäcken subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: njur--bäck-en-et
  Svensk ordbok
 10. pyelit

  pyeli´t subst. ~en ~er ORDLED: pyel-it-en
  Svensk ordbok