1. bältespännare

  bäl`tespännare subst. ~n äv. bältespännarn, plur. ~, best. plur. bältespännarna ORDLED: bälte--spänn-ar-en
  Svensk ordbok
 2. bältesplikt

  bäl`tesplikt subst. ~en ORDLED: bält-es--plikt-en
  Svensk ordbok
 3. bälta

  bäl`ta subst. ~n bältor ORDLED: bält-an
  Svensk ordbok
 4. bälta sig

  bäl`ta sig verb bältade bältat ORDLED: bält-ar SUBST.: bältande, bältning
  Svensk ordbok
 5. bälte

  bäl`te subst. ~t ~n ORDLED: bält-et
  Svensk ordbok
 6. simbälte

  sim`bälte subst. ~t ~n ORDLED: sim--bält-et
  Svensk ordbok
 7. obältad

  o`bältad adj. obältat ORDLED: o--bält-ad
  Svensk ordbok
 8. rullbälte

  rull`bälte subst. ~t ~n ORDLED: rull--bält-et
  Svensk ordbok
 9. patronbälte

  patro`nbälte subst. ~t ~n ORDLED: patr-on--bält-et
  Svensk ordbok
 10. kyskhetsbälte

  kys`khetsbälte subst. ~t ~n ORDLED: kysk-hets--bält-et
  Svensk ordbok