1. bäst

  bäst se 1,2bra
  Svensk ordbok
 2. bäst

  bäst konj.
  Svensk ordbok
 3. förstaklass-

  förs`taklass- förled ORDLED: för-sta-klass--
  Svensk ordbok
 4. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 5. världsbäst

  världsbäst [vä`rds-] adj., best. f. och plur. ~a ORDLED: världs--bäst
  Svensk ordbok
 6. bästis

  bäs´tis subst. ~en ~ar ORDLED: bäst-is-en
  Svensk ordbok
 7. personbästa

  perso`nbästa substantiverat adj., ingen böjning, neutr. ORDLED: pers-on--bästa
  Svensk ordbok
 8. årsbästa

  å`rsbästa substantiverat adj., ingen böjning, neutr. ORDLED: års--bästa
  Svensk ordbok
 9. primärkredit

  primä`rkredit subst. ~en ~er ORDLED: prim-är--kred-it-en
  Svensk ordbok
 10. stjärnkött

  stjä`rnkött subst. ~et ORDLED: stjärn--kött-et
  Svensk ordbok