1. bördig

  bö`rdig adj. ~t ORDLED: börd-ig
  Svensk ordbok
 2. börda

  2bö`rda verb ~de ~t ORDLED: börd-ar SUBST.: bördande, bördning
  Svensk ordbok
 3. börda

  1bö`rda subst. ~n bördor ORDLED: börd-an
  Svensk ordbok
 4. börd

  bö´rd subst. ~en ORDLED: börd-en
  Svensk ordbok
 5. bördsstolt

  bö`rdsstolt adj., neutr. ~ ORDLED: börds--stolt
  Svensk ordbok
 6. lössjord

  löss`jord subst. ~en ~ar ORDLED: löss--jord-en
  Svensk ordbok
 7. påbörda

  på`börda verb ~de ~t ORDLED: på--börd-ar SUBST.: påbördande
  Svensk ordbok
 8. uppbörd

  upp`börd subst. ~en ~er ORDLED: upp--börd-en
  Svensk ordbok
 9. uppbördstermin

  upp`bördstermin subst. ~en ~er ORDLED: upp-börds--term-in-en
  Svensk ordbok
 10. utbörding

  u`tbörding subst. ~en ~ar ORDLED: ut--börd-ing-en
  Svensk ordbok