1. börs

  1börs subst. ~en ~ar ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 2. börs

  2börs subst. ~en ~er ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 3. börsspekulation

  börs`spekulation subst. ~en ~er ORDLED: börs--spekul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. börskurs

  börs`kurs subst. ~en ~er ORDLED: börs--kurs-en
  Svensk ordbok
 5. börsklipp

  börs`klipp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: börs--klipp-et
  Svensk ordbok
 6. börsspekulant

  börs`spekulant subst. ~en ~er ORDLED: börs--spekul-ant-en
  Svensk ordbok
 7. börsyra

  börs`yra subst. ~n ORDLED: börs--yr-an
  Svensk ordbok
 8. börsmäklare

  börs`mäklare subst. ~n äv. börsmäklarn, plur. ~, best. plur. börsmäklarna ORDLED: börs--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 9. börsjobbare

  börs`jobbare subst. ~n äv. börsjobbarn, plur. ~, best. plur. börsjobbarna ORDLED: börs--jobb-ar-en
  Svensk ordbok
 10. börsnotering

  börs`notering subst. ~en ~ar ORDLED: börs--not-er-ing-en
  Svensk ordbok