1. blotta

  2blotta [blåt`a] subst. ~n blottor ORDLED: blott-an
  Svensk ordbok
 2. blotta

  1blotta [blåt`a] verb ~de ~t ORDLED: blott-ar SUBST.: blottande
  Svensk ordbok
 3. blottare

  blottare [blåt`-] subst. ~n äv. blottarn, plur. ~, best. plur. blottarna ORDLED: blott-ar-en
  Svensk ordbok
 4. blott

  3blott [blåt´] adj., best. f. ~a
  Svensk ordbok
 5. blott

  2blott [blåt´] konj.
  Svensk ordbok
 6. blott

  1blott [blåt´] adv.
  Svensk ordbok
 7. antydning

  an`tydning subst. ~en ~ar ORDLED: an--tyd-ning-en
  Svensk ordbok
 8. märkbar

  mär`kbar adj. ~t ORDLED: märk-bar
  Svensk ordbok
 9. makroskopisk

  makroskopisk [-skå´p-] adj. ~t ORDLED: makro-skop-isk
  Svensk ordbok
 10. denudera

  denude´ra verb ~de ~t ORDLED: de-nud-er-ar SUBST.: denuderande, denudering
  Svensk ordbok