1. avsvalkning

  a`vsvalkning subst. ~en ~ar ORDLED: av--svalk-ning-en
  Svensk ordbok
 2. snapshot

  snapshot [snäp´ʃåt ljust sj-ljud] subst. ~et, ~s el. ~ ORDLED: snap--shot-et
  Svensk ordbok
 3. bastu

  bastu [bas´- el. bas`-] subst. ~n ~r ORDLED: ba-stun
  Svensk ordbok
 4. åka

  å`ka verb åkte åkt, pres. åker ORDLED: åk-er SUBST.: åkande, åkning
  Svensk ordbok
 5. varm

  varm adj. ~t
  Svensk ordbok