1. barkspade

  bar`kspade subst. ~n barkspadar ORDLED: bark--spad-en
  Svensk ordbok
 2. bark

  2bark subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: bark-en
  Svensk ordbok
 3. barka

  bar`ka verb ~de ~t ORDLED: bark-ar SUBST.: barkande, barkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. bark

  1bark subst. ~en ORDLED: bark-en
  Svensk ordbok
 5. barklag

  bar`klag subst. ~en ORDLED: bark--lag-en
  Svensk ordbok
 6. kinabark

  ki`nabark subst. ~en ORDLED: kina--bark-en
  Svensk ordbok
 7. barkbåt

  bar`kbåt subst. ~en ~ar ORDLED: bark--båt-en
  Svensk ordbok
 8. ringbarka

  ring`barka verb ~de ~t ORDLED: ring--bark-ar SUBST.: ringbarkande, ringbarkning
  Svensk ordbok
 9. obarkad

  o`barkad adj. obarkat ORDLED: o--bark-ad
  Svensk ordbok
 10. granbarkborre

  gra`nbarkborre subst. ~n granbarkborrar ORDLED: gran--bark-borr-en
  Svensk ordbok