1. basa

  ba`sa verb ~de ~t ORDLED: bas-ar SUBST.: basande, basning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 2. basar

  basa´r subst. ~en ~er ORDLED: bas-ar-en
  Svensk ordbok
 3. basal

  basa´l adj. ~t ORDLED: bas-al
  Svensk ordbok
 4. basalt

  basal´t subst. ~en ORDLED: basalt-en
  Svensk ordbok
 5. bas

  3bas subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. bas

  1bas subst. ~en ~ar ORDLED: bas-en
  Svensk ordbok
 7. bas

  2bas subst. ~en ~er ORDLED: bas-en
  Svensk ordbok
 8. basning

  ba`sning subst. ~en ~ar ORDLED: bas-ning-en
  Svensk ordbok
 9. bullerbas

  bull`erbas subst. ~en ~ar ORDLED: buller--bas-en
  Svensk ordbok
 10. avbasning

  a`vbasning subst. ~en ~ar ORDLED: av--bas-ning-en
  Svensk ordbok