1. batat

  bata´t subst. ~en ~er ORDLED: bat-at-en
  Svensk ordbok
 2. sötpotatis

  sö`tpotatis subst. ~en ~ar ORDLED: söt--pot-at-is-en
  Svensk ordbok
 3. jams

  1jams subst. ~en ORDLED: jams-en
  Svensk ordbok
 4. luftakrobat

  luf`takrobat subst. ~en ~er ORDLED: luft--akro-bat-en
  Svensk ordbok
 5. båta

  bå`ta verb ~de ~t ORDLED: båt-ar SUBST.: båtnad
  Svensk ordbok
 6. akrobatisk

  akroba´tisk adj. ~t ORDLED: akro-bat-isk
  Svensk ordbok
 7. bataljonschef

  bataljo`nschef subst. ~en ~er ORDLED: bat-alj-ons--chef-en
  Svensk ordbok
 8. bataljmålare

  batal`jmålare subst. ~n äv. bataljmålarn, plur. ~, best. plur. bataljmålarna ORDLED: bat-alj--mål-ar-en
  Svensk ordbok
 9. adiabatisk

  adiaba´tisk adj. ~t ORDLED: a-dia-bat-isk
  Svensk ordbok
 10. stylobat

  styloba´t subst. ~en ~er ORDLED: stylo-bat-en
  Svensk ordbok