1. bedarra

  bedarr´a verb ~de ~t ORDLED: be-darr-ar SUBST.: bedarrande, bedarrning
  Svensk ordbok
 2. utbe sig

  u`tbe sig äv. u`tbedja sig verb utbad utbett, pres. utber äv. utbeder ORDLED: ut--bed-er, ut--ber SUBST.: utbedjande
  Svensk ordbok
 3. ombedja

  ombedja el. ombe [åm`-] verb ombad ombett, pres. ombeder el. omber ORDLED: om--bed-er, om--ber SUBST.: ombedjande
  Svensk ordbok
 4. bedagad

  beda´gad adj. bedagat ORDLED: be-dag-ad
  Svensk ordbok
 5. tillbedja

  till`bedja el. till`be verb tillbad tillbett, pres. tillbeder el. tillber ORDLED: till--bed-er, till--ber SUBST.: tillbedjande; tillbedjan
  Svensk ordbok
 6. undanbe

  un`danbe äv. un`danbedja verb undanbad undanbett, pres. undanber äv. undanbeder ORDLED: und-an--ber, und-an--bed-er SUBST.: undanbedjande
  Svensk ordbok
 7. be

  be äv. be`dja verb bad bett, pres. ber äv. beder ORDLED: bed-er SUBST.: bedjande
  Svensk ordbok