1. lögnkampanj

  lögnkampanj [löŋ`n-] subst. ~en ~er ORDLED: lögn--kamp-anj-en
  Svensk ordbok
 2. osystematisk

  o`systematisk adj. ~t ORDLED: o--syst-em-at-isk
  Svensk ordbok
 3. krypskytte

  kry`pskytte subst. ~t ORDLED: kryp--skytt-et
  Svensk ordbok
 4. trolldom

  trolldom [trål`-] subst. ~en ORDLED: troll-dom-en
  Svensk ordbok
 5. klappjakt

  klapp`jakt subst. ~en ~er ORDLED: klapp--jakt-en
  Svensk ordbok
 6. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 7. spaning

  spa`ning subst. ~en ~ar ORDLED: span-ing-en
  Svensk ordbok
 8. äventyrlig

  ä`ventyrlig adj. ~t ORDLED: ävent-yr-lig
  Svensk ordbok
 9. torg

  torg [tår´j] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: torg-et
  Svensk ordbok
 10. uppehålla

  upp`ehålla verb uppehöll uppehållit uppehållen uppehållna, pres. uppehåller ORDLED: uppe--håll-er SUBST.: uppehållande
  Svensk ordbok