1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. fiske

  fis`ke subst. ~t ~n ORDLED: fisk-et
  Svensk ordbok
 3. författarskap

  författ`arskap subst. ~et ORDLED: för-fatt-ar-skap-et
  Svensk ordbok
 4. söndagsskola

  sön`dagsskola subst. ~n söndagsskolor ORDLED: sön-dags--skol-an
  Svensk ordbok
 5. intrigör

  intrigör [-gö´r] subst. ~en ~er ORDLED: intrig-ör-en
  Svensk ordbok
 6. ackvisitör

  ackvisitö´r subst. ~en ~er ORDLED: ac-kvis-it-ör-en
  Svensk ordbok
 7. aromaterapeut

  aromaterapeut [-å`m-] subst. ~en ~er ORDLED: aroma--terap-eut-en
  Svensk ordbok
 8. vågmästeri

  vågmästeri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: våg--mäst-eri-et
  Svensk ordbok
 9. importör

  importö´r subst. ~en ~er ORDLED: im-port-ör-en
  Svensk ordbok
 10. signaltrupp

  signaltrupp [siŋna`l-] subst. ~en ~er ORDLED: sign-al--trupp-en
  Svensk ordbok