1. bedriva

  bedri´va verb bedrev bedrivit bedriven bedrivna, pres. bedriver ORDLED: be-driv-er SUBST.: bedrivande
  Svensk ordbok
 2. intrigör

  intrigör [-gö´r] subst. ~en ~er ORDLED: intrig-ör-en
  Svensk ordbok
 3. aromaterapeut

  aromaterapeut [-å`m-] subst. ~en ~er ORDLED: aroma--terap-eut-en
  Svensk ordbok
 4. signaltrupp

  signaltrupp [siŋna`l-] subst. ~en ~er ORDLED: sign-al--trupp-en
  Svensk ordbok
 5. garveri

  garveri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: garv-eri-et
  Svensk ordbok
 6. ackvisitör

  ackvisitö´r subst. ~en ~er ORDLED: ac-kvis-it-ör-en
  Svensk ordbok
 7. importör

  importö´r subst. ~en ~er ORDLED: im-port-ör-en
  Svensk ordbok
 8. handlande

  1han`dlande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: handl-and-en
  Svensk ordbok
 9. svindlare

  svin`dlare subst. ~n äv. svindlarn, plur. ~, best. plur. svindlarna ORDLED: svindl-ar-en
  Svensk ordbok
 10. bageri

  bageri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: bag-eri-et
  Svensk ordbok